ďťż Home
blank
HomeŽička kartuzija / Carthusian MonasteryProjekt / ProjectPartnerji / Partners
blank
blank
blank

Rezultati projekta

Na voljo so rezultati in zaključno poročilo projekta v PDF formatu (3MB).

 

Žička kartuzija

Spomeniško zavarovan kompleks Žičke kartuzije je opredeljen kot ožje območje zgornjega kartuzijanskega samostana v Starih Slemenah, dolina sv. Janeza Krstnika s samostanskimi ribniki in kompleks spodnjega samostana v Špitaliču pri Slovenskih Konjicah. Lastnik spomeniško zavarovanega kompleksa je občina Slovenske Konjice, ki si ga skupaj s strokovnjaki spomeniškovarstvene stroke Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Celje, in zunanjimi sodelavci že vrsto let prizadeva na eni strani ohranjati, restavrirati in promovirati, na drugi strani pa tržiti.

 

Carthusian Monastery at Žiče

The monumentally secured complex of the Žiče Carthusian Monastery includes the narrow area of the upper Carthusian monastery in Stare Slemene, the valley of St. John the Baptist together with the monastery fish ponds and the lower monastic complex in Špitalič near Slovenske Konjice. The monumentally secured complex is owned by the Slovenske Konjice community which has been trying to preserve, renovate and promote it on one hand and trade it on the other together with the conservation-preservation experts of Zavod za varstvo kulturne dediščine, the regional unit Celje, and outside co-workers.


User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Username:

Password:
Last update:  15:22 27/02 2009
blank
blank
blank
 
  Pavia Pavia Pavia